BREAKING NEWS
Loading...
SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

SMA Islam Soerjo Alam

Jl. Raya Sembon Durenan RT.01/RW.09 Ngajum, Malang.

Info

Kabar Sekolah

Sudut Sekolah

Pengumuman

Sosok Guru

Sosok Siswa

Profil Guru :

a. Nama : Fatihah, S.Pd
TTL : Malang, 20 Februari 1970
Mapel : Bahasa dan Satra Indonesia

b. Nama : Sutriyah, S.Pd
Ttl : Mojokerto, 20 Desember 1970
Mapel : Pendidikan Matematika

c. Nama : Bambang Hermanto, S.Pd
Ttl : Malang, 23 Mei 1976
Mapel : PKn

d. Nama : Zuhriatul Muthoharoh, S.Pd
Ttl : Malang,04 juni 1985
Mapel : Pendidikan Matematika

e. Nama : Bambang Sudiono, S.Pdi
Ttl : Malang, 8 Agustus 1979
Mapel : Pendidikan Agama Islam

f. Nama : Riza Retno Wullandari, S.Si
Ttl : Malang, 13 Maret 1983
Mapel : MIPA

g. Nama : Rini Astutik, S.Pd
Ttl : Malang, 19 Februari 1972
Mapel : Geografi

h. Nama : Eka Fitri Aprilia, S.Pd.i
Ttl : Blitar, 22 April 1993
Mapel : Sejarah

i. Nama : Muhamat Arif, S.Pd
Ttl : 11 Juni 1991
Waka Kurikulum

j. Nama : Haris Pratama
Ttl :
Mapel : B. Inggris

k. Nama : Emy Gusmawati
Ttl :
Mapel : B. Indonesia


Top